पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राजेन्द्र भण्डारी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन rajendra.bhandari073@gmail.com 9841589497
कृष्ण पौडेल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत navasrijan@yhaoo.com 9852882600
जिवन सुबेदी लेखापाल आर्थिक प्रशासन ९८५२८३५१०९
नायब सुब्बा निरज घिमिरे ना.सु. प्रशासन शाखा ghimirenirajng@gmail.com 9863618502
बिर्ख बहादुर खड्का खरिदार प्रशासन Binodkhadka314@gmail.com ९८६६९०७७०३
उमेश भण्डारी उमेश भण्डारी सह-लेखापाल आर्थिक प्रशासन bhandariumesh82881@gmail.com 9849982881
छत्र बहादुर शाही छत्र बहादुर शाही स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य chhatrashahi1988@gmail.com ९८५११९४५७७
सुजता भुजेल कार्यालय सहयोगी