News and Notices

मिति

काेशी प्रदेश सरकार द्धारा राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८० सालकाे सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा !!!

Sunday, July 2, 2023 - 16:02

भुक्तानी लिने सम्बन्धी सूचना !!!

Tuesday, June 20, 2023 - 17:02

अन्तिम नजिता प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना!!!

Thursday, May 18, 2023 - 16:57

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना!!!

Thursday, April 20, 2023 - 11:58

कोल्ड रुम निर्माणार्थ जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सूचना!!!

Thursday, March 23, 2023 - 12:23

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना!!!

Sunday, March 12, 2023 - 16:45

११३ औं महिला दिवश मानाउने सम्बन्धी सूचना!!!

Sunday, March 5, 2023 - 17:34

परिक्षा मिति तोकिएको बारे सूचना!!!

Sunday, March 5, 2023 - 17:32

किवि फलफुल विरुवा वितरण कार्यक्रमको लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना!!!

Wednesday, March 1, 2023 - 15:30

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना!!!

Wednesday, February 22, 2023 - 12:28

Pages