News and Notices

मिति

दावी विरोध गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना!!!

Friday, April 12, 2024 - 12:49

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना!!!

Wednesday, April 10, 2024 - 14:12

जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धि सूूचना!!!

Friday, April 5, 2024 - 14:19

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ विधिबाट डबल क्याब पिक अप गाडी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना!!!

Wednesday, April 3, 2024 - 12:46

विभिन्न तरकारी तथा फलफूल बजारको मूल्य हेर्न यस लिंक भित्र गइ हेर्नु हुन।

Sunday, March 31, 2024 - 13:37

दरखास्त आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना!!!

Friday, March 29, 2024 - 18:51

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना!!!

Friday, March 29, 2024 - 18:49

प्रस्तावना स्वीकृत सम्बन्धी सूचना!!!

Tuesday, January 9, 2024 - 11:08

दरखास्त आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना!!!

Wednesday, January 3, 2024 - 13:28

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना!!!

Wednesday, January 3, 2024 - 13:25

Pages