नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने फाराम ८०/८१ 02/13/2024 - 12:27 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने फाराम.pdf
ब्यक्तिगत घटना दर्ता नमूना फाराम ८०/८१ 02/13/2024 - 11:06 PDF icon जन्म दर्ता सुचना फाराम.pdf, PDF icon बसाइसराई सुचना फाराम.pdf, PDF icon मृत्यु दर्ता सुचना फाराम.pdf, PDF icon विवाह दर्ता सुचना फाराम.pdf, PDF icon सम्बन्धविच्छेद दर्ता सुचना फाराम.pdf
अपाङ्गता परिचय पत्र निवेदन ढाँचा ८०/८१ 01/25/2024 - 13:26 PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र निवेदन ढाँचा.pdf
ब्यवसाय दर्ता / नवीकरण गर्न अनुमती पाउँ ८०/८१ 12/14/2023 - 11:38 PDF icon ब्यवसाय दर्ता। नवीकरण गर्न अनुमति पाउँ ।.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र आवेदन ढाँचा ८०/८१ 07/30/2023 - 16:10 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र पाउँ.pdf
कर्मचारी परिचय पत्र आवेदन फारम ८०/८१ 07/27/2023 - 16:48 PDF icon परिचय पत्र आवेदन फाराम.pdf
माग फारम ८०/८१ 07/27/2023 - 15:16 PDF icon माग फाराम.pdf
सामाजिक सुरुक्षा भत्ता नवीकरणका लागि दिने निवेदनकाे ढाँचा ७९/८० 07/04/2023 - 11:59 PDF icon अनुसुची २ नवीकरण20230704_11375728.pdf
सम्पति विवरण फाराम ७९/८० 08/03/2022 - 12:14 PDF icon सम्पत्ति_विवरण_फाराम_७८-७९ १.pdf
रोजगार सहायक आवेदन फाराम। ७९/८० 08/02/2022 - 13:21 PDF icon आवेदन फारामको ढाँचा.pdf

Pages