News and Notices

मिति

आर्थिक सहायता सम्बन्धी जानकारी ।

Monday, June 27, 2022 - 19:13

पशु तथा चौपाय रोगबाट सचेत रहने सम्बन्धि सूचना!!!

Friday, June 17, 2022 - 11:43

सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराइदिने बारे।

Wednesday, June 15, 2022 - 13:26

निर्धारित समयमा नै भुक्तानिको लागी समन्वय गर्ने सम्बन्धमा।

Tuesday, June 14, 2022 - 09:22

गाउँपालिकाको प्रशासकिय भवन निर्माणार्थ जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना!!!

Tuesday, May 31, 2022 - 13:27

गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धि सूचना!!!

Friday, May 27, 2022 - 16:56

सेवा प्रवाह सम्बन्धि सुचना!!!

Monday, May 9, 2022 - 15:22

घटना दर्ता शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धमा।

Wednesday, April 13, 2022 - 14:31

फोटो सहितको मतदाता नामावली सुचिमा दाबि विरोध गर्ने सम्बन्धि सुचना!!!

Monday, February 28, 2022 - 16:18

आगामी आ.व. ७९/८० मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागी निवेदन दिने बारे सूचना!!!

Wednesday, February 16, 2022 - 11:24

Pages