News and Notices

मिति

भुमी आयोगको सूचना!!!

Wednesday, September 14, 2022 - 17:13

पशु कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी सुचना!!!

Wednesday, September 14, 2022 - 16:17

शुरु देखि हाल सम्म प्रथम,दोश्रो,तेश्रो किस्ता र पुनरावेदन बाट कायम भएका पुननिर्माण लाभग्राहीहरु।

Tuesday, September 13, 2022 - 16:34

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना!!!

Monday, September 5, 2022 - 12:30

प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सुचना!!!

Monday, September 5, 2022 - 12:09

रोजगार सहायक पदको परिक्षा मिति तोकीएको सम्बन्धमा।

Monday, August 29, 2022 - 12:10

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना!!!

Thursday, August 18, 2022 - 13:10

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सुची प्रकाशन गरिएको बारे सूचना!!!

Wednesday, August 17, 2022 - 13:24

सतर्कता अपनाउने सम्बन्धी सूचना!!!

Tuesday, August 2, 2022 - 15:29

रोजगार सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!

Tuesday, August 2, 2022 - 13:18

Pages