ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज file
खेलकुद विकास ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 16:12 PDF icon खेलकुद विकास ऐन,२०७७.pdf
उर्जा विकास सम्बन्धि ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 16:11 PDF icon उर्जा विकास सम्बन्धि ऐन,२०७७.pdf
सुशासन ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 16:01 PDF icon सुशासन ऐन,२०७७.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 15:57 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७७।.pdf
विपद्जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 15:55 PDF icon विपद्जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७७।.pdf
एफ.एम. रेडियो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 15:53 PDF icon एफ.एम. रेडियो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको ऐन,२०७७.pdf
मदिरा उत्पादन,बिक्री वितरण, प्रयोग तथा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 15:51 PDF icon मदिरा उत्पादन,बिक्री वितरण, प्रयोग तथा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन,२०७७.pdf
स्थानिय स्वास्थ्य व्यवस्थापन ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 15:48 PDF icon स्थानिय स्वास्थ्य व्यवस्थापन ऐन,२०७७।.pdf
अशक्तहरुको व्यवस्थापन तथा परिचय-पत्र वितरण सम्बन्धि ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 15:46 PDF icon अशक्तहरुको व्यवस्थापन तथा परिचय-पत्र वितरण सम्बन्धि ऐन,२०७७.pdf
लिखु पिके गाउँपालिका प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७४ 02/25/2021 - 13:30 PDF icon प्रशासकिय_कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन,२०७४_लिखु_पिके_गाउँपालिका.pdf

Pages