News and Notices

मिति

प्राविधिक खटिनुपूर्व बनेका घरहरूकाे एकमुष्ट निकासाकाे विवरण ।

Monday, December 30, 2019 - 15:00

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सुचना!!

Thursday, December 26, 2019 - 13:45

ईच्छुक सरोकारवाला सबैलाई प्रस्ताब पेश गर्ने सुवर्ण अवसर!!!

Monday, December 23, 2019 - 14:44

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे।

Thursday, November 14, 2019 - 16:33

भुकम्प लाभग्राहीहरुले २०७६ असोज निकासाको लागी सम्बन्धित वडा अथवा गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन!!!!

Tuesday, October 1, 2019 - 16:38

भुकम्प लाभग्राहीहरुले पहिलो,दोश्रो र तेश्रो किस्ता निकासाको लागी सम्बन्धित वडामा सम्पर्क राख्नुहुन!!!!

Wednesday, August 7, 2019 - 12:36

भ्याक्सिनेटर नियुक्तिको सुचना ।

Sunday, April 28, 2019 - 14:23

निःशुल्क आँखा-दाँत शिविर संचालन गरिने बारे।

Sunday, February 10, 2019 - 13:16

सार्वजनिक सल्लाह सुझाव माग गरिएको बारे।

Sunday, February 10, 2019 - 12:55

प्लास्टिक टनेल वितरण सम्बन्धमा।

Thursday, January 10, 2019 - 18:49

Pages