यस गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल निर्माणार्थ निशुल्क जग्गा प्रदान गर्नुहुने जग्गाधनि श्री धर्म विक्रम बस्नेत,श्री धन बहादुर बस्नेत र श्री सनक बहादुर बस्नेतको सम्मान पश्चातको समुहिक तस्विर ।।