पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा सञ्चालन गरी उन्नत नश्ल विकासको सुरुवात गरिएको सम्बन्धी सूचना!!!

आर्थिक वर्ष: