गाउँसभाको १२ औं अधिबेशन कार्यक्रममा उपस्थित सम्पुर्ण जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरु