वडा नं. ३

साविकको चौंलाखर्क गा.वि.स. का वडाहरु ५,६,७,८ र ९ लाई समेटेर यो वडा निर्माण गरिएको हो। यस वडाको पुर्वी दिशामा यसै गाउँपालिकको वडा नं. १ पश्चिमामा उमाकुण्ड गाउँपालिका,उत्तरमा वडा नं. ४ तथा दक्षिणमा वडा नं. १ र २ रहेको छ।यस वडाको वडाकार्यलय वडा नं. ३ चौंलाखर्कमा रहेको छ। यस वडाको वडाध्यक्ष पुण्य बहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ। यस वडाको अन्य निर्वाचित सदस्यहरुको विवरण र सम्पर्क तदानुसार रहेको छ।

नाम पद सम्पर्क नं.
मान कुमारी बस्नेत महिला सदस्य ९८४९२४५५६४
बुधमाया वि.क. दलित महिला सदस्य  
राम बहादुर बस्नेत वडा सदस्य ९८४०१४०६८६
हिरालाल श्रेष्ठ  वडा सदस्य ९८६४०२७४१६

 

Population: 
१६७३
Ward Contact Number: 
९७४११४८३२५