कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राजेन्द्र भण्डारी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन 9841589497
भोला बस्नेत भोला बस्नेत सूचना प्रविधि तथा सञ्चार अधिकृत सुचना प्रविधी ito.likhupikermun@gmail.com ९८४९३९९९३४
जिवन सुबेदी लेखापाल आर्थिक प्रशासन ९८५२८३५१०९
राममिलन  महतो राममिलन महतो खरिदार प्रशासन
छत्र बहादुर शाही छत्र बहादुर शाही स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य chhatrashahi1988@gmail.com ९८५११९४५७७
शर्मीला खत्री शर्मीला खत्री सहायक कम्प्युटर अपरेटर सुचना प्रविधी 9862820067
अनिता बस्नेत  अनिता बस्नेत ना. प्रा. स. कृषि 9863175009
सरिता सुवेदी(दाहाल) सरिता सुवेदी(दाहाल) ना. प्रा. स. भेट्नरी 9864337025
सुविता थामी सुविता थामी ना. प्रा. स. कृषि ९८६२९९६९१८
कल्याण भुजेल कार्यालय सहयोगी
सुजता भुजेल कार्यालय सहयोगी