वडा नं. ३

साविकको चौंलाखर्क गा.वि.स. का वडाहरु ५,६,७,८ र ९ लाई समेटेर यो वडा निर्माण गरिएको हो। यस वडाको पुर्वी दिशामा यसै गाउँपालिकको वडा नं. १ पश्चिमामा उमाकुण्ड गाउँपालिका,उत्तरमा वडा नं. ४ तथा दक्षिणमा वडा नं. १ र २ रहेको छ।यस वडाको वडाकार्यलय वडा नं. ३ चौंलाखर्कमा रहेको छ। यस वडाको वडाध्यक्ष पुण्य बहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ।

Population: 
१६७३
Ward Contact Number: 
९७४११४८३२५