लिखु पिके गाउँपालिकामा स्वास्थ्य जाँच चेकपोष्ट स्थापना गरिंदै।