मेसिन औजार छुट मुल्यमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धि सुचना!!!

image: