भेटेरिनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ओखलढुङ्गाको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना!!!