वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा!!

body: 

साउदी अरबका लागि महामहिम नेपाली राजदूतले सबै महानगरपालिक।उपमहानगरपालिका। नगरपालिका तथा गांउपालिकाका प्रमुखहरुलाई लेख्नुभएको पत्र र  साउदी अरवलाई वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य बनाउनेहरुका लागि नेपाली राजदूतावासको अनुरोध तथा सूचना!!